บทเรียนของเราคืออะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในภาคเหนือ นอกจากนี้ระบบของเรายังนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติ ความเป็นมา เอกลักษณ์ ความโดดเด่นของแต่ละชาติพันธุ์ รวมถึงเรื่องราว ที่มีทั้งภาพ และ วีดีโอ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกเพลิดเพลินกับเนื้อหา

ข้อมูลพื้นฐาน

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของแต่ละชาติพันธุ์

คอลเลคชั่น

ความโดดเด่น รวมถึงเอกลักษณ์ต่างๆ ประเพณี และวัฒนธรรมจะปรากฎอยู่ในคอลเลคชั่น

แกลเลอรี่

ภาพ และวีดีโอ จำถูกนำเสนออยู่ในแกลเลอรี่ ซึ่งสามารถเลือกชม พร้อมกับคำอธิบาย