ชาติพันธุ์อิวเมี่ยน

ประวัติและความเป็นมา

อิวเมี่ยนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ต่อมาได้ถูกรุกรานในสมัย จักรพรรดิ์หวงตี้และเหยียนตี้จึงพากันอพยพมาอยู่ทางตอนใต้ร่วมกับชนเผ่าหนานหมาน และบาง ส่วนได้เคลื่อนย้ายลงมาลงมาอยู่แถบมณฑลเจียงหลิงและมณฑลอี้ชางเนื่องจากถูกรุกราน โดยกลุ่มอื่นๆ การอพพยพครั้งใหญ่ของชาวเมี่ยนเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉินและฮั่นเมื่อเกิดการกบฏ จนมาถึงราชวงศ์หมิงชาวเมี่ยนถูกกดดันและถูกรุกรานจึงพากันอพยพมาอยู่ยังมณฑลกุ้ยโจว มณฑลยูนนาน และบางส่วนได้เคลื่อนย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม ลาว และไทยที่มีการกระจายตั้งชุมชนอยู่แถบจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา กำแพงเพชร ตาก ลำปาง เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ และสุโขทัย

เกร็ดความรู้
จากการเคลื่อนย้ายหลายระลอกจึงทำให้เมี่ยนแตกออกเป็นกลุ่มหลายสาขาโดยภาษาพูดได้ผิดแผกแตกต่างกันออกไปถึง 4 กลุ่มคือ ภาษาเมี่ยน ภาษามุน ภาษาบัวมิน และภาษายัวมิน สำหรับในประเทศไทยมีเฉพาะภาษาเมี่ยนเท่านั้น