วันที่

วันที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเน้นย้ำให้เข้าใจตรงกัน ของวันที่ต้องดำเนินกิจกรรม

เดือนมกราคม

เดือนกุมภาพันธุ์

เดือนมีนาคม

เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม

เดือนมิถุนายน

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

เดือนมกราคม

เดือนกุมภาพันธุ์

เดือนมีนาคม​

เดือนเมษายน​

เดือนพฤษภาคม​

เดือนมิถุนายน​

เดือนกรกฎาคม​

เดือนสิงหาคม​

เดือนกันยายน​

เดือนตุลาคม​

เดือนพฤศจิกายน​

เดือนธันวาคม​