กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอบ้านห้วยขาน

กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอบ้านห้วยขาน ตำบลหมอกจามแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิดิโอ

คำอวยพร ของชาติพันธุ์ปะโอ

คำอวยพรของชาติพันธุ์ปะโอ จะมีสำเนียงที่คล้ายกับภาษาบาลี และภาษาไทใหญ่ ซึ่งคล้ายกับภาษาพม่านั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกลักษณ์และความโดดเด่นของชาติพันธุ์ปะโอ
กิจกรรมของชาติพันธุ์ปะโอ