กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอบ้านห้วยขาน

กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอบ้านห้วยขาน ตำบลหมอกจามแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิดิโอ

ปอย “ลูเมโบ่” ชาติพันธุ์ปะโอ จ.แม่ฮ่องสอน

ปอย “ลูเมโบ่” หรือการถวายโคมประทีป ซึ่งตรงกับภาษาไตใหญ่ว่า ปอยแห่โคมโบ๋ (โคมรูปดอกบัว) ซึ่งชาวปะโอจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงออกพรรษาคือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน11 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่พระพุทธองค์ได้เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ทรงโปรดพุทธมารดาในช่วงพรรษาสามเดือน นอกจากนี้ยังถือเป็นการฉลองอนุโมทนาบุญแด่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ถือศีลนอนวัดในช่วงพรรษาครบสามเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกลักษณ์และความโดดเด่นของชาติพันธุ์ปะโอ
กิจกรรมของชาติพันธุ์ปะโอ